Onderwijs

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd in het geven van onderwijs aan lerarenopleidingen basisonderwijs en aan de opleiding voor docenten Godsdienst/Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. En in dit onderwijs neem ik praktijkvoorbeelden uit mijn tijd als meester Erik op de basisschool mee.
Ik zet hierbij vooral in op vragen die de studenten uitdagen op zoek te gaan naar vormen van levensbeschouwelijk onderwijs die passen bij hun persoonlijke overtuigingen. In dialoog en door gebruik van uitdagende verhalen uit oude en nieuwe tradities vraag ik studenten kritisch te kijken naar hun waarden en naar de praktijk van levensbeschouwelijk onderwijs waar zij mee te maken hebben.

Met name de volgende speerpunten zijn voor mij belangrijk in mijn onderwijs:

  • De persoonlijke identiteit van de student in relatie tot de schoolidentiteit
  • Het gebruik van verhalen
  • Het omgaan met diversiteit in de klas en in de samenleving
  • Studenten uitdagen leerlingen hun eigen vragen te stellen en antwoorden te geven.