Ondernemend

Als associate lector en coördinator van de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit ben ik verbonden aan het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim. In die functie verbind ik scholen en studenten van verschillende lerarenopleidingen aan elkaar rondom bovengenoemde thema’s. Ik ga daarvoor in gesprek met vertegenwoordigers van deze scholen voor primair en voortgezet onderwijs om hun vragen scherp te stellen. Daarna verbind ik de studenten aan die school. Samen met teamleden verricht die student onderzoek om zo de vraag van de school te beantwoorden. Een greep van lopende onderzoeksprojecten:

  • Welke competenties herkennen mentoren bij zichzelf voor het begeleiden van hermeneutisch-communicatief levensbeschouwelijke vorming van leerlingen van de middelbare school?
  • Waaruit bestaat een viering voor leerlingen van groep 8 van scholen van verschillende denominaties aan het eind van hun basisschooltijd waarin hun ervaringen en vragen centraal staan?
  • Hoe kan het team van een protestants-christelijke basisschool zijn levensbeschouwelijk onderwijs en de daarbij behorende waarden zo ontwikkelen dat een fusie met een openbare school gestimuleerd wordt?

Voor meer informatie over dit initiatief van de Kenniswerkplaats en wat u daarvoor kunt betekenen, zie de bijbehorende site.

Vanuit deze Kenniswerkplaats en namens Windesheim draag ik als spreker en workshopbegeleider graag ook bij aan een inspirerende bijeenkomst. Op een interactieve en opbouwende manier zet ik deelnemers aan tot denken over hun waarden en hun praktijk van onderwijs. U kunt mij vragen voor bijeenkomsten waar nagedacht wordt over levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming. Met activerende werkvormen en humor nodig ik u uit om mee te denken.

Met name ben ik deskundig in de volgende thema’s:

  • Levensbeschouwelijk onderwijs voor leerlingen met diverse levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Schoolidentiteit van bijzonder en openbaar onderwijs en van samenwerkingsscholen
  • Verhalen die leerlingen uitdagen over henzelf na te denken en de fantasie stimuleren.