Publicaties

 • Podcast over de identiteitsvormende dimensie van burgerschapsonderwijs. Beluister deze via 
  deze link
 • ‘Snuffelen en knuffelen’. Over onderwijs over verschillende levensbeschouwelijke tradities’ (blog)
 • ‘Waarom christelijk onderwijs in de eerste plaats onderwijs is’ (blog)
 • De Bruin, G., Elsenaar, M & Renkema, E (2022). Levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs: werken aan burgerschap vanuit identiteit en pedagogische bedoeling.
 • ‘Wat een teddybeer betekent voor burgerschapsonderwijs’: over de levensbeschouwelijke dimensie van burgerschapsvorming (blog)
 • ‘Geen gemaar’: over christelijk onderwijs zonder het woord ‘maar’ (blog
 • Kanttekeningen bij de ene zin: ‘Op een christelijke school krijgt mijn kind nog iets mee’ (blog)
 • Volzin (november 2021) – Onderwijs wordt mooier door religie, levensbeschouwing en zingeving
 • Narthex (oktober 2021) – Levensbeschouwelijk onderwijs als gedeelde opdracht voor basis- en voortgezet onderwijs 
 • Nederlands Dagblad (0ktober 2020) – Burgerschapsonderwijs en levensbeschouwelijke drijfveren van leraren
 • Over de noodzaak van levensbeschouwelijke vragen in het onderwijs (blog)
 • Over de identiteit van de samenwerkingsschool (blog)
 • Over burgerschapsvorming en kunst (blog)
 • Over rituelen op school (blog)
 • Renkema, E., Van der Kooij, J & Baars, D. (2020). Juist nu is het belangrijk om over burgerschapsvorming met je team te spreken. Direct. november 2020
 • Renkema, E. (2020). Diversiteit uitdaging bij lessen levensbeschouwing. Didactief. 16 juni 2020, van https://didactiefonline.nl/artikel/diversiteit-uitdaging-bij-lessen-levensbeschouwing
 • Renkema, E. (2020). Levensbeschouwelijk onderwijs: speerpunten van hogeschool Windesheim. In J. Quartel (Red.), Narthex (pp. 43-49). Woerden: Verus.
 • Renkema, E., & Bertram-Troost, G. (2020). Het Nederlands/Vlaams Godsdienstpedagogisch Genootschap verbindt. In J. Quartel (Red.), Narthex (pp. 75-80). Woerden: Verus.
 • Renkema, E. (2020). Onderzoek door docenten. Zes richtingwijzers. In M. van Dijk-Groeneboer (Red.), Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing en Religie (pp. 169-175). Canon.
 • Renkema, E, Beemsterboer, M, Kopmels, T. & Mulder, A. (2019). God en school: afscheid nemen en opnieuw beginnen. Didactief, 20-12-2019. 
 • Renkema, E. (2019). Onderwijs naar eigen inzicht is groot goed. De Telegraaf, 14-12-2019.
 • Renkema, E. (2019). We halen God uit het lesboek en gaan kritisch op onderzoek uit. Dagblad Trouw, 18-09-2019
 • Renkema, E. (2019). Nieuwsgierig in de samenwerkingsschool. Didactief. 1 april 2019, van https://didactiefonline.nl/artikel/nieuwsgierig-in-de-samenwerkingsschool  
 • Renkema, E., Mulder, A. & Barnard, M. (2019). Dutch Cooperation Schools as Democratic Communities: A Constructive Perspective from Dewey’s View on Democracy in Education. In Religious Education. DOI: 10.1080/00344087.2018.1525979.
 • Renkema, E. (2018). Two of a Kind. The Identity of Cooperation Schools in the Netherlands and the Correlation with Religious Education. Ede: GVO drukkers.
 • Renkema, E. (2018). Kenniswerkplaats. Over een nieuw onderzoeksinitiatief van Hogeschool Windesheim. Narthex.
 • Renkema, E. (2017). Vieren op een samenwerkingsschool. Zorgprimair. CNV.
 • Renkema, E. (2017). Het probleem van de samenwerkingsschool. Verslag van interview over promotieonderzoek. Dagblad van het noorden, 19-10-17.
 • Renkema, E., Mulder, A. & Barnard, M. (2017). Religious Education and Celebrations in a Dutch Cooperation School. In Religion & Education (Submitted). London: Routledge.
 • Renkema, E., Mulder, A. & Barnard, M. (2017). Key Values of a Dutch Cooperation School and the Practice of Religious Education. In British Journal of Religious Education. London: Routledge. DOI: 10.1080/01416200.2017.1361380
 • Renkema, E., Mulder, A. & Barnard, M. (2016). Merging Identities: Experiments in Dutch Primary Education. In Religious Education: The official journal of the Religious Education Association, 111: 1 (p. 75-94). London: Routledge.
 • Renkema, E. (2014). Levenskunst op school! In School!Gids. Een toekomstvisie op ons onderwijsbestel , ed. M. van den Bogaerdt & M. Jongewaard. Almere: Vereniging Openbaar Onderwijs.
 • Renkema, E. (2013). Focus op levensbeschouwelijke vorming. In School!, ed. L. Beker & M. Jongewaard.  Almere: Vereniging Openbaar Onderwijs.
 • Renkema, E. (2013). Een specialist in levensvragen. In Nederlands Dagblad . Barneveld: Nederlands dagblad B.V.
 • Renkema, E. (2013). Stel het kind centraal bij godsdienstonderwijs. In Christelijk Weekblad, ed. I. Evink. Leeuwarden: NDC Mediagroep.
 • Renkema, E. (2011). Hoi, wat denk jij? – gedachten en gedichten voor tieners. Gorinchem: Narratio.
 • Renkema, E. (2010). Harde kern. Levensbeschouwelijke verhalen. Amersfoort: NZV/Kwintessens.
 • Renkema, E. (2010). Ervaringsleren in het GL-onderwijs. In Narthex, ed. T. Visser, (p. 13-17). Woerden: Verus.