Training en begeleiding

Als Adviseur Identiteit ben ik verbonden aan Verus, de landelijke koepelorganisatie voor katholiek en christelijk onderwijs.

In die functie begeleid ik teams van scholen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs in korte of langere trajecten. Altijd gaan deze over de identiteit van de school en de manieren waarop deze identiteit uitgedrukt kan worden in mooi levensbeschouwelijk onderwijs.
Er zijn heel veel mogelijke thema’s die hierbij aan de orde kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe kan levensbeschouwelijk onderwijs verbonden worden met burgerschapsonderwijs?
  • Wat kan een visie op christelijk of katholiek onderwijs zijn dat midden in de wereld staat?
  • Waaruit bestaat een viering voor leerlingen van groep 8 van scholen van verschillende denominaties aan het eind van hun basisschooltijd waarin hun ervaringen en vragen centraal staan?
  • Hoe kan het team van een protestants-christelijke basisschool zijn levensbeschouwelijk onderwijs en de daarbij behorende waarden zo ontwikkelen dat een fusie met een openbare school gestimuleerd wordt?

Voor meer informatie over alle mogelijkheden, zie de bijbehorende site van Verus.