Promotieonderzoek samenwerkingsscholen

 

Vanaf 2012 heb ik promotieonderzoek verricht naar de identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs van samenwerkingsscholen voor basisonderwijs. Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van een fusie van een bijzondere, confessionele en een openbare school. Ik heb dit steeds relevanter wordend thema onderzocht namens het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim en de Protestantse Theologische Universiteit/Onderzoekscentrum Jeugd, Kerk en Cultuur. Mijn promotoren waren Marcel Barnard en André Mulder.

Op 12 december 2018 promoveerde ik tijdens een dag waarop we samen met verschillende partners het thema van de samenwerkingsschool nogmaals over het voetlicht hebben gebracht. Aan deze prachtige dag werd ook in meerdere media aandacht besteed. Zie bv. het magazine Onze school, de website van Verus en het Nederlands Dagblad.

Aan het eind van mijn onderzoek kan ik terugkijken op een aantal interessante publicaties over dit thema. Zie voor deze en andere publicaties van mijn hand de button ‘publicaties’.