Prikkelende presentaties


In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd in het geven van onderwijs aan lerarenopleidingen basisonderwijs en aan de opleiding voor docenten Godsdienst/Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. En in dit onderwijs neem ik praktijkvoorbeelden uit mijn tijd als meester Erik op de basisschool mee.

Met deze ervaringen en namens Verus draag ik als spreker en workshopbegeleider graag ook bij aan een inspirerende bijeenkomst. Op een interactieve en opbouwende manier zet ik deelnemers aan tot denken over hun waarden en hun praktijk van onderwijs. U kunt mij vragen voor bijeenkomsten waar nagedacht wordt over levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming. Met activerende werkvormen en humor nodig ik u uit om mee te denken.

Met name ben ik deskundig in de volgende thema’s:

  • Levensbeschouwelijk onderwijs voor leerlingen met diverse levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Schoolidentiteit van bijzonder en openbaar onderwijs en van samenwerkingsscholen
  • Verhalen die leerlingen uitdagen over henzelf na te denken en de fantasie stimuleren.